Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2004 13:27 0153/442/2003 Decyzja 0153/442/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 17 grudnia 2003r. w sprawie powołania Komitetu ds. obchodów uroczystości 700 lecia Miasta Knurów.
12.07.2004 13:18 0153/396/2003 Decyzja 0153/396/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 07 listopada 2003r. w sprawie uchylenia decyzji 0153/144/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27 marca 2003r.
12.07.2004 13:00 0153/357/2003 Decyzja 0153/357/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02 października 2003r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Miasta.
12.07.2004 12:53 0153/356/2003 Decyzja 0153/356/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02 października 2003r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Miasta.
12.07.2004 12:18 0153/352/2003 Decyzja 0153/352/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 30 września 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Sekretarza Miasta.
12.07.2004 12:06 0153/262/2003 Decyzja 0153/262/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 09 lipca 2003r. w sprawie sprawozdania z realizacji w I półroczu 2003 roku uchwał podjętych przez Radę Miasta Knurów.
12.07.2004 11:57 0153/250/2003 Decyzja 0153/250/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Knurów w Radzie Fundatorów Śl. Fund. Wspierania Przedsiębiorc
12.07.2004 11:39 0153/210/2003 Decyzja 0153/210/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27 maja 2003r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego.
12.07.2004 11:26 0153/184/2003 Decyzja 0153/184/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 05 maja 2003r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Komendanta Straży Miejskiej.
12.07.2004 11:16 0153/182/2003 Decyzja 0153/182/2003 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie powołania Miejskiego Zespołu ds. organizacji i zabezpieczenia materiałowo-technicznego referendum ogólnokrajoweg

1 2 3 4 5 następna