Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2009 12:41 Nr 109/MOPS/09 W sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2009 r
05.09.2008 11:24 202/MOPS/08 W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2008 r.
05.09.2008 08:14 187/MOPS/08 W sprawie upoważnienia kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych w MOPS Knurów do prowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
05.09.2008 08:09 186/MOPS/08 W sprawie upoważnienia Zastępce Dyrektora MOPS w Knurowie do prowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
05.09.2008 08:04 185/MOPS/08 W sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS w Knurowie do prowadzenia świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach
05.09.2008 07:59 184/OR/08 W sprawie przekazania Dyrektorowi MOPS w Knurowie realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego
22.08.2008 08:31 192/MOPS/08 W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Knurów na 2008 r.
15.02.2008 12:01 22/MOPS/08 W sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Strategi Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Knurów na lata 2005-2010
19.03.2007 10:51 Zarządzenie Nr OR-0151/59/200 W sprawie zmiany zarządzenia Nr OR-0151/238/2004 z dnia 21.09.2004 r.
05.10.2004 14:38 Zarządzenie Nr OR-0152/ 238 / Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

poprzednia 1 2 3 4 następna