Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2011 10:49 73/MZJOŚ/11 Zarządzenie w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie ul.Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów
12.04.2011 10:45 72/MZJOŚ/11 Zarządzenie w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Reja z oddz. integracyjnymi Knurowie
12.04.2011 10:41 71/MZJOŚ/11 Zarządzenie w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II Knurowie
08.04.2011 13:23 70/MZJOŚ/11 Zarządzenie w/s powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie ul.Armii Krajowej 5, 44-194 Knurów
08.04.2011 13:12 69/MZJOŚ/11 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałem Integracyjnymi im.Karola Miarki w Knurowie
08.04.2011 12:59 68/OR/11 Zarządzenie w/s ogłoszenia II edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt. "KNURÓW-DOBRE PRZYKŁADY" za 2010 rok.
08.04.2011 12:54 67/OR/11 Zarządzenie w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego projektu uchwały w/s określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie
04.04.2011 13:58 66/GR/11 Zarządzenie w/s zmiany Zarzadzenia Nr 38/GR/11 z dnia 03.03.2011r. w/s wyrażenia zgody na rzowiązanie umowy użytkownania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie w celu nabycia
04.04.2011 13:44 65/FB/11 Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 20101 rok.
04.04.2011 13:32 64/FB/11 Zarządzenie w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Knurów za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Knurów w 2010r.

1 2 3 4 5 6 następna