Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.02.2011 12:17 Uchwała nr V/51/11 w sprawie: zmiany „wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z .o. o. w Knurowie
25.02.2011 12:10 Uchwała nr V/50/11 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla PowiatuGliwickiego na realizację projektu:„Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części SubregionuCentralnego"
25.02.2011 12:06 Uchwała nr V/49/11 w sprawie:zmiany uchwały nr XLV/596/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłat za usługi związane z pochówkiem na cmentarzach
25.02.2011 11:50 Uchwała nr V/48/11 ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc, obiektów i urządzeń na cmentarzach komunalnych w Knurowie
25.02.2011 11:46 Uchwała nr V/47/11 w sprawie: zamiaru likwidacji Miejskiego Przedszkola nr 10 z siedzibą w Knurowie, ul .Ogana 2
25.02.2011 11:42 Uchwała nr V/46/11 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/340/08 Rady Miasta Knurów z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji
25.02.2011 11:35 Uchwała nr V/45/11 w sprawie: podziału środków na dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011
25.02.2011 11:32 Uchwała nr V/44/11 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
25.02.2011 11:28 Uchwała nr V/43/11 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
25.02.2011 11:26 Uchwała nr V/42/11 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej

poprzednia 1 2 3 następna