Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2021 19:55 ZP.272.1.8.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Zakup materiałów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby Urzędu Miasta Knurów”
08.02.2021 11:19 ZP.272.1.7.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
08.02.2021 11:15 ZP.272.1.6.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.:„Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
05.02.2021 08:36 ZP.272.1.5.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
04.02.2021 10:38 ZP.272.1.4.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Remonty chodników na terenie Miasta Knurów
01.02.2021 09:04 ZP.272.1.3.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Knurów oraz zapewnienie im opieki w schronisku
01.02.2021 08:32 ZP.272.1.2.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów".
12.01.2021 17:51 ZP.272.1.1.2021 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "„Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów”.
07.01.2021 19:29 ZP.272.1.46.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Bankowa obsługa Gminy Knurów, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury - Centrum Kultury w latach 2021 – 2023
31.12.2020 10:44 ZP.272.1.45.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.: Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Knurów

1 2 3 4 5 6 następna