Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2020 09:21 ZP.272.1.23.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 5.
26.05.2020 13:03 ZP.272.1.22.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 6.
26.05.2020 13:01 ZP.272.1.21.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 4.
26.05.2020 12:58 ZP.272.1.20.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 2.
20.05.2020 14:48 ZP.272.1.19.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 3.
20.05.2020 14:44 ZP.272.1.18.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym
20.05.2020 14:40 ZP.272.1.17.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn." Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów"
19.05.2020 14:04 ZP.272.1.16.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 7.
19.05.2020 14:02 ZP.272.1.15.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów" - Rejon nr 1.
14.05.2020 14:02 ZP.272.14.2020 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Aleja Lipowa w Knurowie – Etap I przebudowy drogi łączącej drogi powiatowe: nr 2981 S (ul. 1 Maja) i nr 2982 S (ul. Szpitalna)

1 2 3 4 5 6 następna