Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.09.2018 12:39 ZP.272.1.47.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn.Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie
20.09.2018 12:36 ZP.272.1.46.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Remont ul. Moniuszki
29.08.2018 09:07 ZP.272.1.45.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie”.
08.08.2018 15:45 ZP.272.1.44.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Knurowie".
25.07.2018 16:30 ZP.272.1.43.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa tężni solankowej w rejonie ul. Ułanów w Knurowie”
18.07.2018 13:04 ZP.272.1.42.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z EN ISO 9001:2015
16.07.2018 09:25 ZP.272.1.41.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa papieru kserograficznego" dla Urzędu Miasta Knurów.
16.07.2018 09:22 ZP.272.1.40.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa artykułów biurowych" dla Urzędu Miasta Knurów.
13.07.2018 11:54 ZP.271.2.39.2018 Umowa na wykonanie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ul. Jerzego Ziętka w Knurowie
05.07.2018 13:00 ZP.272.1.38.2018 Umowa na wykonanie zamówienia pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa ul. Parkowej w Knurowie – Etap II i wykonanie dróg wewnętrznych pomiędzy garażami blaszanymi wraz z odwodnieniem terenu w rejonie ul. Parkowej

1 2 3 4 5 6 następna