Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2011 11:30 VIII/137/11 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
08.07.2011 11:28 VIII/136/11 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
08.07.2011 11:25 VIII/135/11 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
08.07.2011 11:21 VIII/134/11 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
08.07.2011 10:18 VIII/133/11 Uchwała w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
08.07.2011 10:14 VIII/132/11 Uchwała w sprawie: określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów
08.07.2011 10:09 VIII/131/11 Uchwała w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „REJON FOCH” dla obszaru położonego w rejonie ulicy Targowej
08.07.2011 10:06 VIII/130/11 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” dot. ul. Strowiejskiej
08.07.2011 10:01 VIII/129/11 Uchwałą w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” dot. ul. Zielonej
08.07.2011 09:58 VIII/128/11 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” dot. ul. Leśnej

poprzednia 1 2 3 4 następna