Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2011 09:48 VIII/127/11 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” dot. ul. Słonecznej
08.07.2011 09:46 VIII/126/11 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” dot. ul. Szybowej
08.07.2011 09:36 VIII/125/11 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ”Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” dot. ul. Zwycięstwa
08.07.2011 09:34 VIII/124/11 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” dot. ul.Bojowej
08.07.2011 09:32 VIII/123/11 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon ulic Rakoniewskiego – Wilsona”
08.07.2011 09:28 VIII/122/11 Uchwała w sprawie: przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa dot. ul. Rakoniewskiegi i Wilsona
08.07.2011 09:24 VIII/121/11 Uchwała w sprawie: przejęcia rzeczowych składników majątku Miejskiego Przedszkola Nr 10 z siedzibą w Knurowie, ul. Ogana 2
08.07.2011 09:21 VIII/120/11 Uchwała w sprawie: ustalenia Statutu Żłobka Publicznego z siedzibą w Knurowie przy ul. Lotników Nr 3
08.07.2011 09:17 VIII/119/11 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/388/08 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
08.07.2011 09:14 VIII/118/11 Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

poprzednia 1 2 3 4 następna