Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2011 09:11 VIII/117/11 Uchwała w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu ”Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów”
08.07.2011 09:08 VIII/116/11 Uchwała w sprawie: uchyleniaUchwałyNr VI/82/11RadyMiastaKnurów z dnia 20.04.2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego”Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
08.07.2011 09:04 VIII/115/11 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały XVI/256/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w Gminie Knurów
08.07.2011 09:00 VIII/114/11 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
08.07.2011 08:57 VIII/113/11 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
08.07.2011 08:53 VIII/112/11 Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2011 – 2015
08.07.2011 08:48 VIII/111/11 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2010 rok
08.07.2011 08:26 VIII/110/11 Uchwała w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gminnej na rzecz Vattenfall Distribution Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach
08.07.2011 08:15 VIII/109/11 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Knurów po południowo–zachodniej stronie ul. Szpitalnej

poprzednia 1 2 3 4