Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.03.2022 13:48 2022/BZP 00100296/01 Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku technicznego na budynek użyteczności publicznej przeznaczonego na cele kulturalne przy ul. W. Witosa w Knurowie w ramach projektu "Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club"
23.01.2018 13:00 3410-3/17 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zabudowa powietrznych pomp ciepła dla budynku Domu Kultury w Knurowie".
05.01.2018 12:15 3410-2/17 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dot. zam. pn. „Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie” dotyczy ogłoszenia o numerze 608960-N-2017 z dnia 31.10.2017 r.
20.12.2017 14:45 3410-3/17 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn.„Zabudowa powietrznych pomp ciepła dla budynku Domu Kultury w Knurowie”
05.12.2017 14:57 627248-N-2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: pn. „Zabudowa powietrznych pomp ciepła dla budynku Domu Kultury w Knurowie”
15.11.2017 15:09 3410-2/17 Zbiorcze Zestawienie Ofert złozonych w postępowaniu pn. „Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowana w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
31.10.2017 13:27 608960-N-2017 Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane: pn. "Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
17.08.2017 11:36 3410-1/17 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o udzieleniu zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
11.08.2017 12:47 3410-1/17 Zbiorcze Zestawienie Ofert w zamówieniu nr 3410-1/17 pn. „Termomodernizacja budynku kina „Kino Scena Kultura” w Knurowie”, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie”
08.08.2017 11:32 WYJAŚNIENIE TREŚCI oraz ZMIANA nr 1 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 3410-1/17 pn.: „Termomodernizacja budynku kina Kino Scena Kultura w Knurowie, przy ul. Niepodległości 26", realizowanego w ramach projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kino Scena Kultura w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna