Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.02.2015 14:11 Wyjaśnienia SIWZ nr 3410-1/2015 o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont, zakup i wyposażenie biblioteki w Knurowie -II etap (...)
05.02.2015 14:27 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy: "Remont, zakup i wyposażenie biblioteki w Knurowie” – II Etap zakup mebli bibliotecznych do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12 w Knurowie
28.05.2014 17:54 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Klimatyzacja Sali Kinowej"
26.05.2014 11:36 3410-3/2014 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: dot. zam. publicznego pn."REMONT, ZAKUP I WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI W KNUROWIE - I Etap w zakresie wykonania remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej (...)"
30.04.2014 11:34 Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
30.04.2014 11:19 3410-2/2014 Wyjaśnienia SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: KLIMATYZACJA SALI KINOWEJ
29.04.2014 14:10 144194-2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: "Remont, zakup i wyposażenie biblioteki w Knurowie” – I Etap w zakresie wykonania remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Lipowej 12 w Knurowie
23.04.2014 14:21 3410-2/2014 Wyjaśnienia SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: KLIMATYZACJA SALI KINOWEJ
17.04.2014 12:39 132218-2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: KLIMATYZACJA SALI KINOWEJ
10.03.2014 22:02 3410-1/2014 Informacja o wyborze oferty dot. zamówienia w trybie przetargu pn. "Dostawa materiałów oraz montaż sprzętu nagłaśniającego i oświetlenia scenicznego dla Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach (...)"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna