Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2012 12:41 XXIII/354/12 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” (ul. Starowiejska)
28.09.2012 12:23 XXIII/353/12 Uchwała w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagosp. przestrzennego miasta Knurowa oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego ulic Rakoniewskiego i Wilsona
28.09.2012 12:20 XXIII/352/12 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” (ul. Zielona)
28.09.2012 12:18 XXIII/351/12 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” (ul. Leśna)
28.09.2012 11:41 XXIII/350/12 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” (ul. Bojowa)
28.09.2012 11:39 XXIII/349/12 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” (ul. Szybowa)
28.09.2012 11:35 XXIII/348/12 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” (ul. Zwycięstwa)
28.09.2012 11:29 XXIII/347/12 Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” (ul. Słoneczna)
28.09.2012 09:50 XXIII/346/12 Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
28.09.2012 09:14 XXIII/345/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok

poprzednia 1 2 3 4 następna