Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2012 09:12 XXIII/344/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
28.09.2012 09:10 XXIII/343/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
28.09.2012 09:08 XXIII/342/12 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
28.09.2012 09:06 XXIII/341/12 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/685/10 RM Knurów z dnia 21.04.2010r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Knurów na lata 2010-2015
28.09.2012 09:02 XXIII/340/12 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
28.09.2012 09:00 XXIII/339/12 Uchwała w sprawie zawierania porozumień dotyczących przejęcia części zadań z zakresu edukacji publicznej
28.09.2012 08:57 XXIII/338/12 Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określający wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków...
28.09.2012 08:55 XXIII/337/12 Uchwała w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu gminnych lokali użytkowych – garaży murowanych położonych przy ul. Staszica w Knurowie
28.09.2012 08:52 XXIII/336/12 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.09.2012 08:50 XXIII/335/12 Uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

poprzednia 1 2 3 4 następna