Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.09.2021 14:58 ZP.271.2.30.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2021 roku”.
12.08.2021 11:19 ZP.271.2.26.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. 26 Stycznia w Knurowie w ramach zadania pn. Przebudowa ul. 26 Stycznia w Knurowie - Etap I, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną
09.07.2021 10:20 ZP.271.2.19.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Wykonanie dróg z płyt betonowo – ażurowych – Część 1 pn.: Przebudowa ul. Targowej w Knurowie w zakresie parametrów użytkowych”
07.07.2021 17:26 ZP.271.2.25.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie – II Etap: Budowa odcinka od drogi dojazdowej do terenów KSSE do ul. Rakoniewskiego”
25.06.2021 11:53 ZP.271.2.17.2021 Informacja o wyborze oferty w postepowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: „Budowa ul. Kwiatowej w Knurowie”
23.06.2021 15:32 ZP.271.2.22.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej z podziałem na dwa zadania: Zadanie I: Sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych, traw i bylin oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja, Zadanie II: Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Knurów oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń
10.06.2021 10:03 ZP.271.2.16.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Dokonanie nasadzeń drzew na terenie miasta Knurów”
09.06.2021 15:48 ZP.271.2.15.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia w rejonie osiedla Farskie Pola w Knurowie - II Etap, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Emilii Plater
02.06.2021 17:00 ZP.271.2.18.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie i konserwacja obiektów zieleni miejskiej na terenie miasta Knurów – Rejon nr 4 i Rejon nr 5
18.05.2021 15:13 ZP.271.2.13.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie drogi dojazdowej oraz oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Tęczowej w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna