Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2021 14:03 ZP.271.2.12.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Utrzymanie i konserwacja obiektów zieleni miejskiej na terenie miasta Knurów z podziałem na 7 rejonów
05.05.2021 13:46 ZP.271.2.8.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Przebudowa ul. Lotników II w Knurowie
28.04.2021 13:05 ZP.271.2.3.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa ulic bocznych ul. Jęczmiennej w Knurowie – Etap I, obejmujący budowę ulicy bocznej ul. Jęczmiennej od skrzyżowania w rejonie budynku nr 41A do budynku nr 41F wraz z budową łącznika od budynku nr 41F do granicy z działką nr 301/2.
19.04.2021 09:51 ZP.271.2.9.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie placów zabaw, siłowni terenowych i terenów rekreacyjno sportowych w Knurowie” w ramach zadania pn. „Przeglądy techniczne, remont, naprawa i konserwacja urządzeń zabawowych w tym wymiana piasku na placach piaskowych”.
14.04.2021 15:26 ZP.271.2.4.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa ul. Mieszka I w Knurowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Kosmonautów”.
26.03.2021 12:12 ZP.271.2.2.2021 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Bieżące utrzymanie czystości na terenie Gminy Knurów
29.01.2021 15:00 ZP.271.2.50.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.„Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
26.01.2021 15:11 ZP.271.2.48.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu nr ZP.271.2.48.2020 pn. „Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów"
26.01.2021 12:32 ZP.271.2.49.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Zabiegi konserwacyjne na istniejących ciekach powierzchniowych na terenie Gminy Knurów
25.01.2021 16:18 ZP.271.2.47.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remonty chodników na terenie Miasta Knurów

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna