Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2021 17:51 ZP.271.2.51.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Knurów oraz zapewnienie im opieki w schronisku
20.01.2021 10:26 ZP.271.2.44.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Remont dróg żużlowych na terenie miasta Knurów"
31.12.2020 10:58 ZP.271.2.43.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Utrzymanie kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Gminy Knurów”
17.12.2020 10:15 ZP.271.2.45.2020 Informacja o wyniku przetargu prowadzonym w trybie kodeksu cywilnego pn. Utrzymanie przystanków autobusowych na terenie Gminy Knurów
22.10.2020 13:34 ZP.271.2.40.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wilsona w Knurowie - Etap III, obejmujący budowę oświetlenia ul. Wilsona od szafy oświetleniowej nr SO-009 do słupa nr 009/2/18 wraz z przebudową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2982S (ul. Wilsona) w Knurowie na odcinku od budynku nr 57 do budynku nr 99.
14.10.2020 17:41 ZP.271.2.37.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie.
13.10.2020 13:15 ZP.271.2.39.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, chodników, ciągów pieszych i parkingów gminnych
08.10.2020 14:26 ZP.271.2.29.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 17 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
25.09.2020 12:09 ZP.271.2.38.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.: Zapewnienie drogi pożarowej do Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Knurowie i do Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Knurowie - Etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi pożarowej do MSP Nr 7 w Knurowie”.
18.09.2020 09:12 ZP.271.2.31.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna