Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.09.2020 11:37 ZP.271.2.30.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Knurów w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r.”
14.09.2020 13:31 ZP.271.2.32.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Przebudowa ul. 26 Stycznia – I Etap, polegający na połączeniu drogi powiatowej ul. 1 Maja z ul. Szpitalną” w załączeniu.
04.09.2020 11:19 ZP.271.2.34.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa drogi pomiędzy ul. Aleja Lipowa i ul. Witosa w Knurowie wraz z kanalizacją deszczową
03.09.2020 13:03 ZP.271.2.35.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Wykonanie prac geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań Gminy Knurów w 2020 roku” - zadanie I i zadanie II.
13.08.2020 13:44 ZP.271.2.33.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Obsługa Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej 2 oraz miejsc handlu okrężnego na terenie miasta Knurowa".
17.07.2020 09:26 ZP.271.2.28.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Administrowanie i utrzymanie trzech cmentarzy komunalnych zlokalizowanych przy ul. Rakoniewskiego, 1 Maja - Plebiscytowej i Słonecznej na okres 24 miesięcy
10.07.2020 12:39 ZP.271.2.20.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku, z likwidacją źródeł niskiej emisji budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowa 21 w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji
09.07.2020 14:42 ZP.271.2.27.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.Zagospodarowanie zieleni miejskiej urządzonej i nieurządzonej: Zadanie I – sadzenie, pielęgnacja kwiatów jednorocznych oraz wykonanie trawników i ich pielęgnacja Zadanie II – sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta Knurów oraz pielęgnacja nowych i starszych nasadzeń.
24.06.2020 13:22 ZP.271.2.22.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia w rejonie III Kolonii w Knurowie - Etap II, obejmujący budowę oświetlenia wzdłuż ul. Słoniny wraz z odgałęzieniami bocznymi
19.06.2020 12:39 ZP.271.2.19.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna