Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.06.2020 12:39 ZP.271.2.19.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Rakoniewskiego w Knurowie na odcinku od ul. Wilsona do ul. Matejki
09.06.2020 15:03 ZP.271.2.24.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont budynku poczekalni centrum przesiadkowego FOCH w Knurowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie mobilności miejskiej Gminy Knurów poprzez budowę centrów przesiadkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap II – Budowa lokalnego centrum przesiadkowego w rejonie przystanku FOCH w Knurowie”
04.06.2020 13:37 ZP.271.2.14.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na opracowanie dokumentacji pn. „Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów w rejonie ul. Walentego Rakoniewskiego w Knurowie.
03.06.2020 13:01 ZP.271.2.23.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. Remont chodników na terenie miasta z podziałem na dwa zadania: Zadanie I: Remonty chodników na terenie Miasta Knurów, Zadanie II: Remont chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja - Plebiscytowej
21.05.2020 13:23 ZP.271.2.18.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 5 i 6.
18.05.2020 13:06 ZP.271.2.18.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 2 i 4.
14.05.2020 10:47 ZP.271.2.18.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 3.
11.05.2020 13:02 ZP.271.2.21.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.:„Eksploatacja i utrzymanie tężni solankowej w Knurowie w rejonie ulicy Ułanów”
08.05.2020 13:15 ZP.271.2.17.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn.:„Utrzymanie poboczy i rowów w pasie drogowym”
08.05.2020 10:33 ZP.271.2.18.2020 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pn. „Usługa kompleksowego utrzymania i konserwacji terenów zielonych z podziałem miasta na 7 rejonów” - Rejon nr 1 i 7.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna