Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2012 13:46 XXV/395/12 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
29.11.2012 13:45 XXV/394/12 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
29.11.2012 13:44 XXV/393/12 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
29.11.2012 13:42 XXV/392/12 Uchwała w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
29.11.2012 13:40 XXV/391/12 Uchwała w sprawie: zawierania porozumień dotyczących przejęcia części zadań z zakresu edukacji publicznej
29.11.2012 13:38 XXV/390/12 Uchwała w sprawie: nadania Statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Kultury” w Knurowie
29.11.2012 13:36 XXV/389/12 Uchwała w sprawie: przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”
29.11.2012 13:34 XXV/388/12 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim, Miastami i Gminami Podregionu Gliwickiego i Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów...
29.11.2012 13:32 XXV/387/12 Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z domu przedpogrzebowego w Knurowie przy ul. Floriana 5
29.11.2012 13:30 XXV/386/12 Uchwała w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia oraz korzystania z usług domu przedpogrzebowego w Knurowie, ul. Floriana 5

poprzednia 1 2 3 następna