Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.10.2013 11:29 Wykaz nr 13/GB/13 nieruchomości lokalowej przewidzianej do zbycia na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze bezprzetargowej.(...)
19.08.2013 13:16 Wykaz nr 10/GB/13 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części(...
16.08.2013 08:32 GP Wykaz nr 11/GP/13 nieruchomości obejmującej działki nr 18/2, 3348/5 położonej w Knurowie przy ul. 26 Stycznia przewidzianej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
19.07.2013 12:04 GB Wykaz nr 9/GB/13 nieruchomości lokalowej Miejskiej Biblioteki Publicznej położonej w Knurowie przy Alei Lipowej 12, przewidzianej do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz Centrum Kultury w Knurowie.
19.07.2013 12:00 GP Wykaz nr 8/GP/13 nieruchomości nr 3537/148 przewidzianej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do podmiotów prowadzących działalność w zakresie developingu
08.07.2013 11:57 GB Wykaz nr 7/GB/13 nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej cz. gruntu w drodze bezprzetargowej
08.07.2013 11:38 GP Wykaz nr 6/GP/13 nieruchomości lokalowej położonej w Knurowie przy ul. Krasickiego 3/14 przeznaczonej do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w drodze przetargu
08.07.2013 11:31 GP Wykaz nr 5/GP/13 nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ulic: 26-go Stycznia i Wiosennej, przewidzianych do oddania w uż. wieczyste na 99 lat w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
03.04.2013 16:42 GB Wykaz nr 3/GB/13 nieruchomości zabudowanej garażem murowanym przewidzianym do przeniesienia własności na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytk. wieczyste ułamkowej cz. gruntu
28.03.2013 13:58 GB Wykaz nr 4/GB/13 nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu w drodze bezprzetargowej

poprzednia 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 następna