Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2018 09:22 Wykaz nr 8/GP/18 dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nr 2141/53 położonej w Knurowie przy ul. Bolesława Prusa.
27.09.2018 09:19 Wykaz nr 7/GP/18 dot. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nr 2093/143 położonej w Knurowie - Krywałd przy ul. Zwycięstwa 39.
13.07.2018 11:56 Wykaz nr 6/GP/18 dot. oddania w dzierżawę na okres dziewięciu lat, w drodze przetargu ustnego nieorganiczonego, niezabudowaną nieruchomość nr 2141/60 będącą własnością Gminy Knurów.
15.06.2018 13:09 GD Wykaz nr 5/GD/18 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonych w Knurowie przy ul. Powstańców i ul. Parkowej
06.03.2018 14:57 4/GB/18 Wykaz nr 4/GB/18 nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do oddania w zamian za odszkodowanie jako grunt zamienny na rzecz osoby fizycznej
26.01.2018 11:47 3/GD/18 Wykaz nr 3/GD/18 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
26.01.2018 11:41 2/GB/18 Wykaz nr 2/GB/18 nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej.
05.01.2018 09:24 Wykaz nr 25/GP/17 dot. sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych w rejonie ul. Jęczmiennej i 1 Maja w drodze przetargów ustnych ograniczonych do osób fizycznych.
13.12.2017 16:30 Wykaz nr 24/GB/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych dzierżawców - właścicieli nakładów, w drodze bezprzetargowej.
29.11.2017 12:11 Wykaz nr 7/GP/17 dot. sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 47/6, położonej w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna