Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2017 12:02 Wykaz nr 21/GB/17 nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej.
24.11.2017 13:29 Wykaz nr 23/GD/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
12.09.2017 09:33 Wykaz nr 20/GB/17 nieruchomości gruntowej zabudowanej przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie przyznanego pierwszeństwa w nabywaniu najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych.
25.07.2017 09:06 19/GP/17 Wykaz nr 19/GP/17 nieruchomości lokalowych, położonych w Knurowie przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowych części gruntu w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
06.07.2017 13:30 Wykaz nr 18/GD/17 nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.
05.07.2017 09:18 Wykaz nr 15/GB/17 nieruchomości gruntowej nr 4/2 zabudowanej przewidzianej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie przyznanego pierwszeństwa w nabywaniu najemcom lub dzierżawcom lokali użytkowych.
03.07.2017 09:19 Wykaz nr 16/GP/17 dot. sprzedaży dwóch lokali użytkowych pełniących funckję garaży położonych w Knurowie przy ul. Wolności 41, działka nr 280/7, wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste i w nieruchomości wspólnej w drodze przetargów ustnych ograniczonych.
29.06.2017 11:05 Wykaz nr 17/GB/17 nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej.
29.06.2017 11:02 Wykaz nr 13/GB/17 nieruchomości lokalowych przewidzianych do zbycia na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu, w drodze bezprzetargowej.
21.06.2017 10:32 Wykaz nr 6/GP/17 dot. sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działki nr 3567/1 i 3348/66, położonej w Knurowie przy ul. Wincentego Witosa i al. Lipowej - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna