Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2015 12:05 GB Wykaz nr 12/GB/15 nieruchomości gruntowej niezabudowanej przewidzianej do wniesienia aportem do MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
02.07.2015 14:12 GP Wykaz nr 9/GP/15 dot. oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezbudowanych położonych w Knurowie przy ul. Dworcowej w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.
12.06.2015 09:46 GP Wykaz nr 6/GP/15 dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej parkingiem, działka nr 66/3, położonej w Knurowie przy ul. 1 Maja.
08.06.2015 11:27 GP Wykaz nr 7/GP/15 dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. ks. Alojzego Koziełka 43 b w Knurowie wraz z oddaniem ułamkowej części (...)
03.04.2015 12:21 GB Wykaz nr 5/GB/15 nieruchomości lokalowych przewidzianych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu w drodze bezprzetargowej.
30.03.2015 13:40 GP Wykaz nr 4/GP/15 nieruchomości nr 3343/4 zabudowanej budynkiem po byłej wymiennikowni ciepła położonej w Knurowie przy ul. Witosa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniconego
17.03.2015 10:43 3/GD/15 Wykaz Nr 3/GD/15 nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat
04.03.2015 09:56 GB Wykaz nr 2/GB/15 nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Knurowie przy ul. 26 Stycznia przewidzianej do zamiany
19.02.2015 10:03 Wykaz nr 1/GB/15 zabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Dworcowej 38a przewidzianej do przekazania w użytkowanie.
31.12.2014 14:05 13/GB/14 Wykaz Nr 13/GB/14 zabudowanych nieruchomości gruntowych przewidzianych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej wraz z przeniesieniem własności budynków.

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna