Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.03.2014 12:46 79/FB/14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 rok.
28.03.2014 12:46 78/FB/14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Knurów za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Knurów w 2013 roku
27.03.2014 09:49 77/OR/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia do dokywania czynności związanych z wyborami
27.03.2014 09:47 76/OR/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia upoważnienia do dokywania czynności związanych z wyborami
27.03.2014 09:43 75/GR/14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. 1 Maja, ul. Szpitalnej, ul. Rybnickiej, ul. Niepodległości [...]
27.03.2014 09:34 74/GR/14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Zwycięstwa na okres do 31.12.2016r. w trybie bezprzetargowym
27.03.2014 09:30 73/BWP/14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów.
27.03.2014 09:26 72/BWP/14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s ogłoszenia V edycji konkursu organizacji pozarządowych w Gminie Knurów pt: "Knurów - dobre przykłady" za 2013r.
24.03.2014 14:34 71/OR/2014 Zarządzenie w sprawie wyznaczenie obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego
24.03.2014 14:30 70/OR/2014 Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Wyborczego do spraw przygotowania i przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna