Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.02.2014 14:43 39/BWP/14 Zarządzenie ws powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania wniosków złożonych o przyznanie nagród Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
18.02.2014 14:27 38/GR/14 Zarządzenie w sprawie: zawarcia kolejnej umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Jerzego Ziętka na okres do 31.12.2015r. w trybie bezprzetargowym.
14.02.2014 11:23 37/BWP/14 Zarządzenie ws rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku na terenie Gminy Knurów dotyczących szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji
14.02.2014 11:20 36/FB/14 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2014r. - polegających na częściowym rozdysponowaniu rezerwy celowej.
14.02.2014 11:18 35/FB/14 W sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2014r.
10.02.2014 13:21 34/BWP/14 Zarządzenie w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych związanych z rozwojem sportu w 2014 roku na terenie Gminy Knurów.
07.02.2014 10:05 32/BWP/14 Zarządzenie ws przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami nt. projektów uchwał ws "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 2014-2020
07.02.2014 10:00 31/FB/14 Zarządzenie w sprawie: przekazywania sprawozdań budżetowych Prezydentowi Miasta.
07.02.2014 09:56 30/FB/14 Zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Gminy Knurów na 2014r.
07.02.2014 09:54 29/BWP/14 Zarządzenie w sprawie:powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków złożonych na realizację zadań publicznych związanych z rozwojem sportu w 2014 roku na terenie Gminy Knurów.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna