Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2021 10:08 Działalność gospodarcza - wpis do CEIDG. Formularze aktualne od 11 grudnia 2021 r.
18.06.2021 11:46 KI-SDG-01-03 Działalność gospodarcza - Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcach figurujących w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Knurów
16.07.2020 10:39 COVID-19 - dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną
06.05.2020 11:25 Wsparcie dla przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, prowadzących działalność handlową na Targowisku Miejskim w Knurowie za okres 14 marca 2020 r. - 24 kwietnia 2020 r.
13.03.2019 11:24 KI-SDG-01-2 Działalność gospodarcza - zgłoszenie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego
17.01.2018 12:56 KI-SDG-02-5 Złożenie oświadczenia dotyczącego rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
15.05.2017 14:53 CEIDG - formularze ZUS wraz z objaśnieniami, możliwe do złożenia wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG od 20 maja 2017 r.
17.11.2016 14:16 KI-SDG-07-3 Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie
17.11.2016 14:10 KI-SDG-07-2 Zgłoszenie zmiany do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
17.11.2016 14:04 KI-SDG-07-1 Zgłoszenie obiektu do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

1 2 3 następna