Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.02.2014 12:24 XLIII/616/14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
26.02.2014 12:22 XLIII/615/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/512/13 Rady Miasta Knurów z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim
26.02.2014 12:19 XLIII/614/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/511/13 Rady Miasta Knurów z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2013 r. i 2014 r.
26.02.2014 12:17 XLIII/613/14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie przyjęcia w 2014 r. do realizacji zadania na drodze powiatowej nr 2980S
26.02.2014 12:15 XLIII/612/14 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2014 r.
26.02.2014 12:12 XLIII/611/14 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2014 rok
26.02.2014 12:10 XLIII/610/14 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej i ul. Gen. Jerzego Ziętka
26.02.2014 12:08 XLIII/609/14 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka
26.02.2014 12:07 XLIII/608/14 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar działki nr ewid. 3240 położonej przy ul. Niepodległości
26.02.2014 12:03 XLIII/607/14 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów

poprzednia 1 2