Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.07.2022 11:23 WOŚ.602.00003.2022 Obwieszczenie Starosty Gliwickiego o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
20.06.2022 13:51 RPU.00007.2022 Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na prowadzenie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
10.06.2022 08:05 ZKO.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 01.06.2022 r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie”
30.05.2022 14:11 WOOŚ.420.16.2022.MP.2 Obwieszczenie Nr WOOŚ.420.16.2022.MP.2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Knurów” dla KWK „Knurów – Szczygłowice”
04.03.2022 12:21 ZKO.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie"
04.03.2022 12:16 ZKO.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie"
22.10.2021 10:54 SR.6220.1.28.2021 Informacja Prezydenta Miasta Gliwice dotycząca przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie, obręb ewidencyjny 0001 Knurów
02.08.2021 09:49 SR.6220.1.28.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice dotyczące przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie, obręb ewidencyjny 0001 Knurów
28.07.2021 08:17 ZKO.6220.2.2021 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa mostu drogowego w ciągu ul. Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrębie rzeki Bierawki"
02.06.2021 15:21 SR.6220.1.12.2021 Postanowienie Prezydenta Miasta Gliwice ŚR-38/2021 dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa centrum handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 127/1, 3558/7, 3558/13, 3558/5 obr. Knurów".

1 2 3 4 następna