Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2018 12:49 WOOŚ.4235.5.2017.KM.16 Obwieszczenie Nr WOOŚ.4235.5.2017.KM.16 z dnia 22.01.2018 r. Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska
05.01.2018 10:23 WOOŚ.4235.5.2017.KM.13 Obwieszczenie RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
07.09.2017 14:57 WOOŚ.4235.7.2017.AM.2 Obwieszczenie RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia "Wydobycie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "Budryk"
21.07.2017 12:41 WOOŚ.4235.14.2016.KM20 Obwieszczenie RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
10.07.2017 13:45 WOOŚ.4235.5.2017.KM2 Obwieszczenie RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wydobywanie węgla i metanu kwk Szczygłowice
31.03.2017 10:18 IFXIII.7820.11.2017 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.11.2017 z dnia 24 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie, ulica kategorii Z"
22.08.2016 15:05 OBWIESZCZENIE Starosty Gliwickiego
21.03.2016 11:02 WOOŚ.4210.42.2015.JW.7 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
11.04.2014 08:52 Obwieszczenie Starosty Gliwickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Przebudowa ul. Lotników w Knurowie
10.04.2014 14:36 ŚR.6341.5.2014 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodno-prawnego - Wykonanie i przebudowa urządzeń wodnych (...) przy ul. 1-go Maja

poprzednia 1 2