Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.09.2021 09:33 UA.6220.1.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 21.09.2021r. (zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy OOŚ) dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice
21.09.2021 09:27 UA.6220.1.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 21.09.2021r. (zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy OOŚ) dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice
16.09.2021 10:43 UA.6220.1.3.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.09.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie Centrum Logistycznego w m. Dębieńsko (...)"
13.08.2021 11:09 UA.6220.1.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 11.08.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice
13.07.2021 08:54 UA.6220.1.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 13.07.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” planowanego do realizacji na terenie gminy Gierałtowice
07.07.2021 15:02 WOOŚ.442.1.2018.EJ.6 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 02.07.2021r. dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovske Bohunice"
28.06.2021 10:28 UA.6220.1.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 25.06.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” w Gierałtowicach
24.06.2021 10:27 ZKO.6220.2.2021 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 17.06.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa mostu drogowego w ciągu ulicy Granicznej, przebudowa rowów i istniejących sieci oraz wykonanie opasek brzegowych w obrebie rzeki Bierawka" realizowanego na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny.
10.06.2021 09:56 UA.6220.1.2.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 09.06.2021r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia DN400mm w ramach projektu pn.: „PT/SG/00072037/Gierałtowice/Beksza/Konopnickiej/Korfantego/Dział Stacji i Sieci Gazowych/Przebudowa” w Gierałtowicach
08.06.2021 11:57 SR.6220.1.28.2021 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 25.05.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Farskie Pola w Knurowie, obręb ewidencyjny 0001 Knurów"

1 2 3 4 5 6 następna