Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2019 09:04 DOOŚ-DŚII.4210.38.2016.EK.27 zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ocjrony Środowiska o nowym terminie załatwienia odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla : "Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granicy miasta Zabrze
19.11.2019 09:18 UA.6220.1.4.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o zmienie terminu do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do dokumentacji w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile S.A. nr 56078 Książenice”
05.11.2019 13:20 DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL./ obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie rozpatrzenia odwołania od decyzji o środowskowych uwarunkowaniach dot.wydobywania węgla i metanu ze złoża węgla "Budryk"
05.11.2019 13:18 WOOŚ.442.2.2016.EJ.8 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydaniu decyzji o środoiwskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia "Nowe źródlo energii jądrowej w miejscowosci Dukovany
28.10.2019 08:36 UA.6220.1.1.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dot przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zakładu produkcji wyrobów wibroprasowanych z betonu na działkach nr 500/60, 514/61, 522/69, 524/61, 538/49, 565/49 obręb 240506_5.0005 Sierakowice” - wyznaczenie ponownego terminu wnoszenia uwag i wniosków
01.10.2019 12:45 WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochorny Środowiska w Katowicach dotyczące postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środoiwsko planowanego przedsięwzięcia polegająćego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach na Słowacji a
11.09.2019 11:59 DOOS-DŚII.4210.38.2016.EK.24 obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie rozpatrzenia odwołania od decyzji o środoiwskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granicy miasta Zabrze ia
22.07.2019 11:54 DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.116.2018.AL. zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie rozpatrzenia odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węglakamiennego "Budryk"
11.06.2019 12:10 DOOŚ-DŚII.4210.38.2016.EK.18 obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o terminie rozpatrzenia odwołania od decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla :Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granicy miasta Zabrze
10.06.2019 11:07 SKO.OS.OS/41.9/380/2019/3681/A informacja o wydaniu decyzji Nr SKO.OS/41.9/380/2019/3681/AK uchylającej decyzje Prezydenta Miasta Knurów dotyczącą przedsięwzięcia polegająćego na "Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 56078 Ksiązenice" a

1 2 3 4 5 6 następna