Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2020 11:57 UA.6220.1.2.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dotyczące przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno- magazynowej, budowie budynku biurowo-socjalnego oraz przebudowie budynku magazynowego na nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. Przemysłowej
07.08.2020 11:51 UA.6220.1.3.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: wprowadzeniu procesu przetwarzania w instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych na terenie Zakładu Leier Polska S.A. w Sierakowicach przy ul. Kozielskiej 1 planowanego do realizacji na działce nr 565/49
03.08.2020 14:42 UA.6220.1.4.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 03.08.2020r. o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 56078 Książenice"
24.07.2020 10:56 UA.6220.1.1.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22.07.202r. informujące strony postępowania zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy OOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie"
24.07.2020 10:49 UA.6220.1.1.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22.07.2020r. informujące zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy OOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie"
14.07.2020 10:26 UA.6220.1.1.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.07.2020r. informujące o zmianie terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie"
06.07.2020 13:02 UA.6220.1.3.2020 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul.Dworcową oraz ul.Sienkiewicza i ul.Ks. Koziełka w Knurowie
26.06.2020 13:18 UA.6220.1.3.2020 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul.Dworcową oraz ul.Sienkiewicza i ul.Ks.Koziełka w Knurowie
25.06.2020 08:11 UA.6220.1.4.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22.06.2020r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-Mobile Polska S.A. nr 56078 Książenice” zlokalizowanej na działce nr 2155/197 w Książenicach przy ul. Ogrodowej
19.06.2020 08:59 UA.6220.1.5.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18.06.2020r. w związku z art.74 ust. 3f i 3g ustawy OOŚ o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pod nazwą: „Budowa obory wolnostanowiskowej bezściołowej dla 100DJP wraz ze zlewnią mleka, halą udojową, a także infrastrukturą towarzyszącą tj. zbiornikiem na gnojowicę, zbiornikiem ścieków sanitarnych, zbiornikiem ścieków poporodowych, separatorem, zbiornikami i silosami pasz oraz ewentualnie zbiornikiem p.poż.” planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 227/85 zlokalizowanej przy ul. Korfantego w Gierałtowicach

1 2 3 4 5 6 następna