Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2022 08:29 UA.6220.1.3.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.10.2022r. dotyczące wydania decyzji w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice
05.10.2022 15:01 UA.6220.1.4.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 05.10.2022r. (zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy OOŚ) dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne dla TRI-MAR Sp. z o.o. Sp. k. na działce o numerze ewidencyjnym 2196/6 w Knurowie"
05.10.2022 14:56 UA.6220.1.4.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 05.10.2022r. (zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy OOŚ) dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne dla TRI-MAR Sp. z o.o. Sp. k. na działce o numerze ewidencyjnym 2196/6 w Knurowie"
19.09.2022 12:16 UA.6220.1.3.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.09.2022r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice
09.09.2022 11:14 UA.6220.1.4.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 08.09.2022r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne dla TRI-MAR Sp. z o.o. Sp. k. na działce o numerze ewidencyjnym 2196/6 w Knurowie"
25.08.2022 11:57 UA.6220.1.5.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji do granulacji drobnoziarnistych frakcji węglowych w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów
05.08.2022 08:27 UA.6220.1.4.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.08.2022r. dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Uruchomienie punktu zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne dla TRI-MAR Sp. z o.o. Sp. k. na działce o numerze ewidencyjnym 2196/6 w Knurowie"
05.08.2022 08:18 UA.6220.1.3.2022 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.08.2022r. dotyczące postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice
04.08.2022 13:04 WOOŚ.420.120.2018.MK2.49 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego "SOŚNICA"
02.08.2022 08:50 ZKO.6220.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziełka w Knurowie"

1 2 3 4 5 6 następna