Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.05.2019 08:08 UA.6721.1.16.2015 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 9 maja 2019 r. o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: Wilsona, 1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową
11.04.2019 13:25 UA.6721.1.2.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta knurów o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
04.04.2019 07:59 UA.6721.3.1.2019 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów w rejonie ul. Dworcowej, Rybnej, Stanisława Wyspiańskiego - "Rejon Farskie Pola"
01.04.2019 08:39 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przyjętego Uchwałą nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Sląskiego z dnia 29.08.2016r.
17.01.2019 08:54 UA.6721.1.6.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 17 stycznia 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp
03.01.2019 08:15 UA.6721.3.9.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o przyjęciu Uchwały Nr III/31/18
03.01.2019 08:09 UA.6721.2.10.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o przyjęciu Uchwały Nr III/32/18
15.11.2018 08:42 UA.6721.3.21.2016 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.XI.2018r. o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar pomiędzy ulica Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
25.10.2018 07:57 UA.6721.3.8.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I
25.10.2018 07:51 UA.6720.1.20.2017 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta w sprawie uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów"

1 2 3 4 następna