Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.01.2019 08:54 UA.6721.1.6.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 17 stycznia 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp
03.01.2019 08:15 UA.6721.3.9.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o przyjęciu Uchwały Nr III/31/18
03.01.2019 08:09 UA.6721.2.10.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o przyjęciu Uchwały Nr III/32/18
15.11.2018 08:42 UA.6721.3.21.2016 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 15.XI.2018r. o ponownym wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar pomiędzy ulica Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
25.10.2018 07:57 UA.6721.3.8.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ulicy Niepodległości i ulicy Walentego Rakoniewskiego – ETAP I
25.10.2018 07:51 UA.6720.1.20.2017 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta w sprawie uchwalenia zmiany "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów"
11.10.2018 08:54 UA.6721.3.20.2016 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
11.10.2018 08:47 UA.6721.1.15.2015 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami Wilsona,1-go Maja, Dworcową, Pocztową oraz linią kolejową
20.09.2018 08:16 UA.6721.2.9.2018 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
16.08.2018 08:08 UA.6720.1.19.2017 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 16 sierpnia 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

1 2 3 następna