Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.06.2022 08:06 UA.6721.2.28(1).2017 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 2 czerwca 2022 r. S P R O S T O W A N I E
19.05.2022 10:08 UA.6721.2.28.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów ograniczonego ulicami: Szpitalną, Wilsona, 1 Maja oraz północnymi granicami miasta – Etap III
28.04.2022 14:57 UA.6721.2.5.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II
10.02.2022 08:13 UA.6721.2.1.2022; UA.6721.3.1.2022 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 10 lutego 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania: • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla terenu położonego przy ul. Zwycięstwa – „rejon Krywałd” • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
03.02.2022 07:52 UA.6721.1.1.2022 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 3 lutego 2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta z rejonem „III Kolonii” – Etap I
17.12.2021 11:41 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku
15.10.2021 11:15 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie konsultacji dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Knurów do 2030 roku.
14.10.2021 11:19 UA.6721.1.6.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 14.10.2021 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar w rejonie ul. Niepodległości i ul. Walentego Rakoniewskiego - III Etap
08.07.2021 10:04 UA.6720.1.1.2021 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 8 lipca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Knurów
01.07.2021 08:16 UA.6721.2.2.2021 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 1 lipca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony ulicami: 1-go Maja, Jęczmienną i ks. A. Koziełka – ETAP II

1 2 3 4 następna