Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.03.2018 08:26 UA.6721/2014/2015/2017 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 8 marca 2018 r. o przyjęciu przez Radę Miasta Knurów w dniu 21.02.2018 r. trzech uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
01.03.2018 08:06 UA.6721.3.12.2016 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW o podjęciu przez Radę Miasta Knurów Uchwały Nr XLVI/612/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/287/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta
24.11.2016 07:52 UA.6721.3.24.2014 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 24 listopada 2016 r.
28.07.2016 08:16 UA.6721.2.12.2015 obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 28 lipca 2016r. o podjęciu uchwały Nr XX/273/16 Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/115/15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująćego obszar ograniczony ul.ks.A..Koziełka , ul.Dworcową, u.Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem III Kolonii
14.07.2016 09:07 UA.6721.3.1.2016 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 14 lipca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar pomiędzy ulicą Walentego Rakoniewskiego, Wilsona, Szpitalną do północnej i zachodniej granicy miasta, który wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
14.07.2016 08:59 UA.6721.2.1.2016 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KNURÓW z dnia 14 lipca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego rejon ul. Jerzego Ziętka, ul. Szpitalnej, ul. 26 Stycznia i ul. Zimowej, który wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
27.10.2015 12:22 UA.6727.4.6.2015 Informacja dotycząca zakazu lokalizacji reklam w pasach drogowych dróg wojewódzkich
27.02.2014 09:01 UA.6721.1.6.2013 obwieszczenie o uchwaleniu miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru w rejonie ul.Wiosennej i ul.Gen.Ziętka
30.07.2013 12:42 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów
30.07.2013 12:40 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania dokumentów wymagających przeprowadzenia strategiczej oceny oddziaływania na środowisko-miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów

poprzednia 1 2 3 4 następna