Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.05.2007 12:01 VIII/107/2007 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2007 rok
15.05.2007 11:52 VIII/106/2007 Uchwała w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów"
15.05.2007 11:47 VIII/105/2007 Uchwała w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach - Leboszowicach
15.05.2007 11:40 VIII/104/2007 Uchwała w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Knurów w Międzygminnym Związku Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach - Leboszowicach
15.05.2007 11:36 VIII/103/2007 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/432/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 20 stycznia 2005 roku.
15.05.2007 11:31 VIII/102/2007 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2007 rok
15.05.2007 11:23 VIII/101/2007 Uchwała w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, na które można przeznaczyć środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15.05.2007 11:18 VIII/100/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/80/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/48/2006 z dnia 21grudnia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2007 r.
15.05.2007 11:08 VIII/99/2007 Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla złożenia przez samorządową instytucję kulturyCK,wniosku o dofinans.zadania inwest.pn."NowoczesnyDomKultury wKnurowie odp.na kulturalne potrzeby mieszka
15.05.2007 10:59 VIII/98/2007 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/82/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 28.02.2007r.w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie udziałów Gminy Miasta Knurów w MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Góra

poprzednia 1 2 3 następna