Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.02.2008 10:14 XVIII/288/08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w spr. przyjęcia do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej Nr 924 w 2008 r.
27.02.2008 10:04 XVIII/287/08 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2008 r.
27.02.2008 09:55 XVIII/286/08 Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania Powiatowi Gliwickiemu w formie darowizny zabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25
27.02.2008 09:32 XVIII/285/08 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/263/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r.
27.02.2008 09:29 XVIII/284/08 Uchwała w sprawie zmiany "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK S.A. w Knurowie na lata 2007-2009"
27.02.2008 09:25 XVIII/283/08 Uchwała w sprawie skargi dotyczącej nieprawidłowości przy sprzedaży lokali gminnych na rzecz najemców
27.02.2008 09:21 XVIII/282/08 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Knurów na lata 2008 - 2013
27.02.2008 09:13 XVIII/281/08 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
27.02.2008 09:09 XVIII/280/08 Uchwała w sprawie przyjęcia do KZK GOP w Katowicach Gminy Pyskowice i Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku
27.02.2008 09:05 XVIII/279/08 Uchwała w sprawie powołania w skład Komisji Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia radnego Rady Miasta Knurów

poprzednia 1 2