Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.07.2008 12:06 XXII/380/08 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/251/2007 Rady Miasta Knurów z dnia 19.12.2007 r.
30.07.2008 12:03 XXII/379/08 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości, stanowiących mienie Gminy Knurów
30.07.2008 11:59 XXII/378/08 Uchwała w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu i zasad najmu pomieszczeń i urządzeń w budynkach szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i ogniska pracy pozaszkolnej
30.07.2008 11:55 XXII/377/08 Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. Kosmonautów - na czas nieokreślony, w trybie bezprzetargowym
30.07.2008 11:51 XXII/376/08 Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnych położonych w Knurowie przy ul. Dworcowej, St. Batorego, 1 Maja - na czas nieokreślony, w trybie bezprzetargowym
30.07.2008 11:48 XXII/375/08 Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. Rybnickiej na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym
30.07.2008 11:44 XXII/374/08 Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. 1 Maja do 31.12.2012 r. w trybie bezprzetargowym
30.07.2008 11:31 XXII/373/08 Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości komunalnej położonej w Knurowie przy ul. 1 Maja do 31.12.2012 r. w trybie bezprzetargowym
30.07.2008 11:22 XXII/372/08 Uchwała w spr. przystąpienia do zmiany fragm. zmiany miejsc. planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurowa w rej. ul.Gen.Ziętka, 26 Stycznia, po wschodniej stronie ul.Szpitalnej
30.07.2008 11:16 XXII/371/08 Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów "Rejon Dymka"

1 2 3 następna