Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2008 11:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
11.09.2008 10:59 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2008 rok
11.09.2008 10:55 Projekt uchwał w spr.:zmianyUchwały Nr XIX/304/08 z dnia 16 kwietnia 2008r.w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe”
11.09.2008 10:49 Projekt w sprawie:zmianyUchwałyNr VIII/106/2007RMKnurów z dnia18kwietnia2007r.w spr.:wprowadz. „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz.na terenieKnurowie
11.09.2008 10:36 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2008 rok
11.09.2008 10:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
11.09.2008 10:28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Knurów
11.09.2008 10:25 Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
11.09.2008 10:22 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania kosztów usuwania azbestu z terenu miasta Knurów
11.09.2008 10:07 Projekt uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi powiatowej ul. Kosmonautów w Knurowie, droga powiatowa Nr 2982S (10-001)

poprzednia 1 2 3 następna