Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.03.2016 12:45 XIX/246/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
24.03.2016 12:44 XIX/245/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
24.03.2016 12:43 XIX/244/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
24.03.2016 12:39 XIX/243/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
24.03.2016 12:37 XIX/242/16 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2016r. na utrzymanie infrastruktury powstałej w ramach projektu: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”
24.03.2016 12:36 XIX/241/16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2016r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924
24.03.2016 12:34 XIX/240/16 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2016 r.
24.03.2016 12:33 XIX/239/16 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2016 r.
24.03.2016 12:30 XIX/238/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr LI/779/10 z dnia 20.10.2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
24.03.2016 12:28 XIX/237/16 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie wstąpienia przez Miasto Knurów do Związku Metropolitalnego

poprzednia 1 2