Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2016 11:42 XXVI/350/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
24.11.2016 11:40 XXVI/349/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
24.11.2016 11:38 XXVI/348/16 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
24.11.2016 11:37 XXVI/347/16 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/325/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
24.11.2016 11:35 XXVI/346/16 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Miasta Knurów
24.11.2016 11:27 XXVI/345/16 Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
24.11.2016 11:26 XXVI/344/16 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów
24.11.2016 11:24 XXVI/343/16 Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Knurów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok
24.11.2016 11:20 XXVI/342/16 Uchwała w sprawie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przejęcia w utrzymanie wyspy centralnej ronda imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w mieście Knurów
24.11.2016 11:17 XXVI/341/16 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2016-2020

poprzednia 1 2 3 następna