Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2006 21:44 Uchwała Nr XLIII/588/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/222/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 20 listopada 2003 r.
06.01.2006 08:27 Nr XXXIX/545/2005 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/516/2005 z dnia 15 września 2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Knurów”
30.11.2005 15:30 XLI/566/2005 Uchwała RM Knurów w sprawie: zmiany uchwały nr XII/201/2003 RM Knurów z dnia 30.10.2003r. dot. uchwalenia Statutu Miasta Knurów
28.11.2005 09:19 XLI/560/2005 Uchwała Nr XLI/560/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17.11.2005 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr V/66/2003 Rady Miasta Knurów z dnia 23.01.2003 r. o powołaniu Komisji inwentaryzacyjnej (...)
24.10.2005 11:33 XXXVIII/517/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy miasta Knurów z organizacjami pozarządowymi na rok 2006”
06.10.2005 10:29 Uchwała Nr XXXVIII/518/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej położonej w Knurowie (...)
05.10.2005 08:43 Uchwała Nr XXXVIII/520/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów
29.09.2005 11:54 XXXVIII/519/2005 Uchwała Nr XXXVIII/519/2005 r. Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w dzierżawę nieruchomości położonych w Knurowie w rejonie ul. Rakoniewsk
08.08.2005 09:30 XXXV/488/2005 Uchwała Rady MIasta w Knurów sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2005 r.
08.08.2005 09:19 XXXV/487/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2005 r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna