Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.07.2005 11:46 XXXIII/462/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany Uchwały IX/136/2003 Rady Miasta Knurów w sprawie Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.
12.07.2005 11:40 XXXIII/460/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Knurów"
30.06.2005 14:21 XXXVI/ 494/2005 Uchwała Rady Miasta w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Knurów Jerzemu Dudkowi
30.06.2005 14:02 XXXVII/496/2005 Uchwała Rady Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Knurów do realizacji projektu SEKAP
30.06.2005 13:51 XXXII/441/2005 Uchwała Rady Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Knurów do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce
27.05.2005 08:32 XXXV/481/2005 Uchwała Nr XXXV/481/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 19 maja 2005 r.
23.05.2005 08:34 XXXIV/464/2005 Uchwała Nr XXXIV/464/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do MSWiA o zniesienie urzędowej nazwy "część miasta Jagielnia"
29.04.2005 11:29 XXXII/444/2005 Uchwała Nr XXXII/444/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17/02/2005r.w sprawie przyjęcia »Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miasta Knurów na lata 2005÷2015 «
29.04.2005 11:18 XXXI/430/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów Nr XXXI/430/2005 z dnia 20/01/2005r.w sprawie przyjęcia »Strategii Rozwoju Gminy Miasta Knurów«
26.04.2005 17:56 XXXII/448/2005 Uchwała Nr XXXII/448/2005 Rady Miasta Knurów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Gliwickiego inwestycji z branży drogowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna