Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2017 15:58 XXXII/445/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
26.04.2017 15:57 XXXII/444/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
26.04.2017 15:56 XXXII/443/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
26.04.2017 15:55 XXXII/442/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
26.04.2017 15:54 XXXII/441/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/399/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
26.04.2017 15:53 XXXII/440/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/398/17 Rady Miasta Knurów z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
26.04.2017 15:52 XXXII/439/17 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006r.dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
26.04.2017 15:50 XXXII/438/17 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów, obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta wraz z rejonem „III Kolonii” – Etap I
26.04.2017 15:49 XXXII/437/17 Uchwała w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Barbary Patronką Miasta Knurów

poprzednia 1 2