Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2017 16:28 XXXV/492/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
28.06.2017 16:27 XXXV/491/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
28.06.2017 16:26 XXXV/490/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
28.06.2017 16:25 XXXV/489/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
28.06.2017 16:23 XXXV/487/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
28.06.2017 16:23 XXXV/488/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
28.06.2017 16:22 XXXV/486/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
28.06.2017 16:21 XXXV/485/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
28.06.2017 16:19 XXXV/484/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Miastem Gliwice w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej
28.06.2017 16:17 XXXV/483/17 Uchwała w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, określającego wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych Gminy Knurów oraz wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

poprzednia 1 2 3 4 następna