Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2017 16:15 XXXV/482/17 Uchwała w sprawie zmiany nazwy i ustalenia Statutu Żłobka Publicznego w Knurowie
28.06.2017 16:14 XXXV/481/17 Uchwała w sprawie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Publicznym w Knurowie oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
28.06.2017 16:12 XXXV/480/17 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/453/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
28.06.2017 16:11 XXXV/479/17 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019
28.06.2017 16:09 XXXV/478/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2017 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924
28.06.2017 16:07 XXXV/477/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie”
28.06.2017 16:05 XXXV/476/17 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2017r.
28.06.2017 16:03 XXXV/475/17 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu w 2017r.
28.06.2017 16:02 XXXV/474/17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2017 r.
28.06.2017 16:00 XXXV/473/17 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2017 r.

poprzednia 1 2 3 4 następna