Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2017 13:36 375/OR/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s uchylenia Zarządzenia Nr OR-0151/350/2007 Prezydenta Miasta Knuró z dnia 19.10.2007r. w sprawie zasad określających nadzorowanie przyrządów pomiarowych
27.09.2017 13:34 374/PJ/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Nr 227/OR/10 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 05.08.2010r. w sprawie: wdrożenia, utrzymania i powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
27.09.2017 13:32 373/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
27.09.2017 13:31 372/OR/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Knurów zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 1/OR/2012 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.01.2012r.
27.09.2017 13:29 371/OR/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w jednostkach organizacyjnych Gminy Knurów, samorządowym zakładzie budżetowym i samorządowej instytucji kultury
25.09.2017 15:00 370/GR/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Knurowie wraz z oddaniem ułamkowych części gruntu w użytkowanie wieczyste
25.09.2017 14:58 369/GR/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż dwóch lokali użytkowych pełniących funkcję garaży murowanych położonych w Knurowie przy ul. Wolności 41 wraz z oddaniem udziałów w gruncie w użytkowanie wieczyste i w nieruchomości wspólnej
25.09.2017 14:56 368/GR/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym położonej w Knurowie przy ulicy Piłsudczyków 18
25.09.2017 14:54 367/MCE/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
25.09.2017 14:53 365/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna