Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2017 14:44 354/MCE/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 217/MZJOś/2014 z dnia 7 lipca 2014r. oraz zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 218/MZJOś/2014 z dnia 8 lipca 2014r.
14.09.2017 14:42 353/OR/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Knurów zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 1/OR/2012 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 02.01.2012r.
21.09.2017 14:06 352/MCE/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie - pani Lidii Książek, do realizacji i rozliczenia projektu pn. Nowa Bajka - przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej współfinansowanego ze środków EFRR
07.09.2017 08:23 351/GR/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zawarcia umowy dzierżawy gruntu gminnego położonego w Knurowie przy ul. Pocztowej na okres do 31.12.2019r. w trybie bezprzetargowym
07.09.2017 08:21 350/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmiany planu finansowego na 2017 rok
07.09.2017 08:20 349/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
07.09.2017 08:18 348/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
07.09.2017 08:17 347/FB/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
14.09.2017 14:39 346a/MCE/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.
07.09.2017 08:16 346/MCE/17 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2017r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna