Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2018 11:10 84/BWP/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nt. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok oraz nt. projektu uchwały w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie
20.03.2018 11:08 83/FB/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
20.03.2018 11:07 82/MOPS/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
20.03.2018 11:05 81/GR/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej
20.03.2018 09:48 80/BWP/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania nagród finansowych dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli w 2017 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
13.03.2018 14:39 79/BWP/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s przyznania wyróżnień dla zawodników i trenerów, którzy osiągnęli w 2017 roku wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
13.03.2018 14:34 78/BWP/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Knurów
13.03.2018 14:32 77/FB/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.
13.03.2018 14:30 76/ZP/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s powołania Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miasta Knurów do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badani i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów" - instalacja PV obiekt przy ul. Górniczej, instalacja PV obiekt przy ul. Szpitalnej
13.03.2018 14:27 75/FB/18 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w/s zmian w budżecie Gminy Knurów na 2018r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna