Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2018 11:46 XLVIII/640/18 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
20.04.2018 11:44 XLVIII/639/18 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 6532 z 12.11.2013r. z późniejszymi zmianami)
20.04.2018 11:42 XLVIII/638/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/610/2018 Rady Miasta Knurów z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Przemysłowej
20.04.2018 11:40 XLVIII/637/18 Uchwała w sprawie ustalenia Statutu Miejskiego Żłobka w Knurowie
20.04.2018 11:39 XLVIII/636/18 Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
20.04.2018 11:37 XLVIII/635/18 Uchwała w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów”
20.04.2018 11:35 XLVIII/634/18 Uchwała w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów”
20.04.2018 11:33 XLVIII/633/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/478/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2017 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924 zmienionej uchwałą nr XXXVI/503/17 Rady Miasta Knurów z dnia 05.07.2017r. oraz uchwałą nr XL/549/17 Rady Miasta Knurów z dnia 11.10.2017r.
20.04.2018 11:31 XLVIII/632/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/477/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie powierzenia Gminie Knurów prowadzenia zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2980S (ul. Lignozy) w Knurowie w związku z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 924 (ul. Zwycięstwa) z ul. Lignozy w Knurowie” zmienionej uchwałą nr XL/548/17 Rady Miasta Knurów z dnia 11.10.2017r.
20.04.2018 11:30 XLVIII/631/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/476/17 Rady Miasta Knurów z dnia 21.06.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2017 r. zmienionej uchwałą nr XL/547/17 z dnia 11.10.2017r.

poprzednia 1 2 3 następna