Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2021 16:09 Publikacja sprawozdania finansowego Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie za 2020 r.
27.05.2021 16:04 Publikacja sprawozdania finansowego Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie za 2019 r.
22.08.2019 08:56 Publikacja sprawozdania finansowego Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie za 2018 r.
23.01.2017 12:23 Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie z dnia 02.01.2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego MOPP w Knurowie na rok 2017
18.11.2016 11:19 Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie z dnia 04.01.2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego MOPP w Knurowie na rok 2016
18.11.2016 11:07 Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie z dnia 02.01.2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego MOPP w Knurowie na rok 2015
18.11.2016 10:37 Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie z dnia 02.01.2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego MOPP w Knurowie na rok 2014
14.04.2013 21:49 Zarządzenie nr 1 /2013 Dyrektora Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w sprawie ustalenia planu finansowego MOPP na rok 2013
27.03.2012 20:19 Zarządzenie Nr 1/2012 Dyrektora MOPP z dnia 05.01.2012 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie na rok 2012
31.03.2011 09:59 Zarządzenie Dyrektora MOPP w sprawie planu finansowego 2011(Zarządzenie Nr 1 z dnia 05.01.2011 r.)

1 2 następna