Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2009 09:53 Ogł. o rozstrzygnięciu przetargu na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i przedmiotów wielkowymiarowych wykonywanie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych MZGLiA
28.12.2009 09:49 Ogł. o rozstrzygnięciu przetargu na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych dla budynków stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA
15.12.2009 09:06 Ogł. o przetargu na Pełnienie całodobowego pogotowia technicznego oraz wykonywanie bieżących remontów, napraw i konserwacji instalacji wodno kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych MZGLiA
19.11.2009 12:59 Ogł. o przetargu na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych dla budynków stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA
19.11.2009 12:54 Ogł. o przetargu na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i przedmiotów wielkowymiarowych oraz wykonywanie usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych MZGLiA
31.03.2009 12:22 inf. o wynikach przetargu nieogr. na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA
05.03.2009 08:58 inf. o wynikach przetargu nieogr. na obsługę zasobów mieszkaniowych i użytkowych wraz z ich obejściami, zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie w zakresie wykonywania bieżących robót remontowo - budowlan
03.02.2009 08:34 ogł. o przetargu nieogr. na obsługę zasobów mieszkaniowych i użytkowych wraz z ich obejściami, zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie w zakresie wykonywania bieżących robót remontowo - budowlanych.
03.02.2009 08:23 ogł. o unieważnieniu o przetargu nieogr. na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA
05.01.2009 13:46 ogł. o przetargu nieogr. na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie