Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2005 14:57 ogł. o przetargu nieograniczonym na wyk. zamówienia publ. pn.:obsługa zasobów mieszkaniowych i użytkowych wraz z ich obejściami zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie w zakresie wyk bieżących
22.11.2005 15:16 TA-I/342/16/2005 ogł. o przetargu nieograniczonym na wyk. usług w zakresie wyw. nieczyst. stałych i przedmiotów ponadgabarytowych oraz wyk. innych usł. porząd. w budynkach mieszk. i użyt. oraz ich obejściach
22.11.2005 15:04 TA-I/342/17/2005 ogł. o przetargu nieograniczonym na wyk. usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych dla budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA
15.11.2005 14:30 ogł.o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn.: "wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez M
10.11.2005 13:23 TA-I/341/14/2005 ogł. o przetargu nieograniczym na modernizację zasialania energią elektryczną budynków stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
08.09.2005 12:13 TA-I/341/13/2005 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznych w budynkach stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA"
25.01.2005 13:20 TA-I/341/2/2005 Ogłoszenie o przetargu nieogr. na wyk. zamówienia publicznego pn.:" Wyk.adaptacji pomieszczeń na III i IV piętrze hotelu miejskiego przy ul. Floriana 4 w Knurowie na pomieszczenia mieszkalne".
13.01.2005 07:53 TA-I/342/1/2005 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wyk. zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 euro pn: "wykonywanie robót ślusarskich w bud. oraz ich obejściach zarządzanych prze